• Marii Konopnickiej 11/70, Kielce, Świętokrzyskie, Polska
  • drugi e-mail: tomaszgluszek@budinspekt.com

Bud-Inspekt Usługi Inżynieryjne ul. M. Konopnickiej 11/70 25-406 Kielce NIP: 9591718230 REGON: 520314374