Co oferujemy:
- okresowe przeglądy budynków, placów zabaw
- przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
- zakładanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego
- opinie techniczne obiektów budowlanych
- pełnienie funkcji Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru
- audyty i świadectwa energetyczne budynków
- odbiory lokali mieszkalnych
- inwentaryzacje budowlane
- badania kamerą termowizyjną
- usługi, inwentaryzacje, inspekcje dronem
- kosztorysy
- usługi BHP

Przegląd roczny budowlany- protokół wzór

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kontrola przewodów kominowych

Przegląd pięcioletni budowlany- protokół wzór

Przegląd kominiarski dla mieszkania- protokół wzór

Przegląd kominiarski ogólny- protokół wzór

Przegląd placu zabaw- wzór protokołu

Kontrola funkcjonalna placu zabaw- wzór protokołu

Kontrola rutynowa placu zabaw- wzór protokołu

  • Marii Konopnickiej 11/70, Kielce, Świętokrzyskie, Polska
  • drugi e-mail: tomaszgluszek@budinspekt.com

Bud-Inspekt Usługi Inżynieryjne ul. M. Konopnickiej 11/70 25-406 Kielce NIP: 9591718230 REGON: 520314374