Kosztorysy budowlane

Po co wykonywać kosztorys budowlany???

Kosztorys to dokument, który jest nam (inwestorowi) w stanie przedstawić realne koszty związane z wykonywaną budową, remontem, przebudową itp. 

Dlatego też pełni on rolę dokumentu o charakterze finansowym, który często jest niezbędnym załącznikiem do dokumentów składanych w banku w sytuacji zaciągania kredytu np. na budowę naszego wymarzonego domu.

Aby prawidłowo przygotować kosztorys należy zacząć od przedmiaru. Przedmiar to dokumenty określający ilości robót budowlanych np. ile m2 ścian musimy wymurować czy też ile powierzchni posiada nasza wyłożona włoskim marmurem łazienka. W tym celu służą programy kosztorysowe takie jak np. Norma, z którego korzystamy z naszej pracy.

Po dokonaniu dokładnego przeanalizowania planów i rysunków budowlanych oraz przygotowaniu przedmiaru można przystąpić do kalkulacji.

Aby dobrze zrozumieć proces kalkulacji należy zacząć od rodzajów kosztorysów. A tych jest kilka.

1. Kosztorys ofertowy

Jest to kosztorys przygotowywany przez najczęściej przez oferenta, który startując w przetargu przedstawia swoją ofertę.  

W zamówieniach publicznych przedstawia on propozycję wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót budowlanych.

2. Kosztorys inwestorski

Chcesz wiedzieć ile pieniędzy potrzebujesz na budowę swojego wymarzonego domu?? W tym pomóc może kosztorys inwestorski za pomocą którego inwestor jest w stanie określić nakład pracy oraz szacunkowy koszt wykonania robót.

Kosztorys inwestorski stanowi także podstawę do ubiegania się o o środki z budżetu państwa lub o kredyt bankowy. 

Kosztorys inwestorski jest bardziej szczegółowy od kosztorysu inwestorskiego. Stanowi podstawę  do określenia procedury przetargowej w wyniku której zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych planowanej inwestycji.

3. Kosztorys powykonawczy

Kosztorys ten różni się od pozostałych kosztorysów tym, że wykonywany jest już po wykonaniu robót budowlanych w sytuacji np. gdy nastąpiły zmiany ilościowe w umowie, przedmiarze lub w kosztorysie ofertowym. Wykonywanie kosztorysu powykonawczego występuje często w przypadku robót budowlanych wykonywanych tzw. ryczałtem.

Poza głównymi rodzajami kosztorysów można wyróżnić także kosztorys ślepy, wszelkie kosztorysy dodatkowe ale także obmiary wykonanych robót w celu dokładnej ich inwentaryzacji już po zakończonej inwestycji.

Cena kosztorysu uzależniona jest od ilości oraz złożoności pozycji w niej uwzględnionej. Jeżeli kosztorys ma się opierać o przedmiar lub obmiar na podstawie przedstawionej dokumentacji w formie cyfrowej lub papierowej jego cena będzie niższa niż np. kosztorys wykonywany po uprzednim zinwentaryzowaniu robót. 

Cena ustalana jest indywidualnie i podawana zostaje za 1 pozycję np. 3zł/pozycja w kosztorysie.

Zapraszam do kontaktu.

e-mail: tomaszgluszek1990@gmail.com

tel. 796277928


Zobacz również pozostałe nasze usługi: 

Przeglądy techniczne budynków

Nadzory budowlane

Przeglądy kominiarskie

Odbiory mieszkań

Inwentaryzacje budowlane

Książka obiektu budowlanego

Przeglądy placów zabaw

Usługi, inspekcje i inwentaryzacje dronem

Kierownik budowy