Przeglądy kominiarskie

Przeglądy kominiarskie i gazowe

Podobnie jak przeglądy okresowe budynków i pomiary elektryczne, tak również przeglądy kominiarskie i gazowe są obowiązkiem, spoczywającym na właścicielach i zarządcach budynków.

Zobowiązuje do tego art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym, według którego kontrola taka przeprowadzana powinna być co najmniej raz w roku.

Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych

Kontrolujemy stan szczelność i sprawność przewodów, oceniając czy pozwalają one użytkownikom na bezpieczne użytkowanie. W trakcie przeprowadzanych przeglądów korzystamy z wysokiej jakości urządzeń, dzięki którym jesteśmy w stanie wykryć usterki. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do badania wydatków wentylacji mechanicznej. Pomiary wydatków wentylacji wykonujemy przed dopuszczeniem obiektu do użytkowania oraz każdorazowo po przeprowadzonych pracach remontowych lub modernizacyjnych. Przeglądy kominiarskie wykonujemy po zakończeniu robót budowlanych przed zgłoszeniem budynku do użytkowania oraz okresowo w trakcie jego użytkowania.

Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych - czyszczenie

Czyszczenie przewodów kominowych jest obowiązkowe raz w roku dla przewodów spalinowych (gazowych i olejowych) oraz co 3 miesiące dla przewodów dymowych opalanych na paliwo stałe.

Warto pamiętać o tym, że czyszczenie przewodów kominowych jest obowiązkiem, którego niedopilnowanie może być tragiczne w skutkach. Gromadząca się wewnątrz przewodów sadza może spowodować niedrożność, a w efekcie zadymienie pomieszczeń. W budynkach, w których wykorzystuje się paliwa stałe, takie jak węgiel czy drewno, kontrola taka powinna mieć miejsce cztery razy w roku, a w przypadku stosowania paliw ciekłych (gazu, oleju) – dwa razy w roku. Nie wolno zapominać także o czyszczeniu przewodów wentylacyjnych, które powinno odbywać się raz w roku. Niesprawna - niedrożna instalacja wentylacyjna może spowodować bardzo poważne w skutkach konsekwencje w postaci ulatniania się czadu. Zbyt mała ilość powietrza dostarczana w procesie spalania powoduje wytwarzanie się tlenku węgla, który jest bezwonnym i śmiertelnie niebezpiecznym gazem dla osób w nim przebywających.

Zapraszam do kontaktu 

e-mail: tomaszgluszek1990@gmail.com

tel. 796277928


Zobacz również pozostałe nasze usługi: 

Przeglądy techniczne budynków

Nadzory budowlane

Odbiory mieszkań

Kosztorysy budowlane

Inwentaryzacje budowlane

Książka obiektu budowlanego

Przeglądy placów zabaw

Usługi, inspekcje i inwentaryzacje dronem

Kierownik budowy