Kierownik budowy | Inspektor nadzoru | Inspektor ds. BHP | Kielce

Kierownik budowy Kielce | powiat kielecki.

Kierownik budowy to nadal nieodzowna i niezbędna osoba przy budowie dowolnego obiektu. Nieważne czy to dom jednorodzinny czy też budowa nowego gazoportu. Kierownik budowy to postać niezbędna nie tylko ze względu na aspekty prawne dlatego, że kompetentny kierownik budowy gwarantuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z wszelkimi normami oraz ze sztuką budowlaną!

Witam. Nazywam się Tomasz Głuszek. Ukończyłem kierunek budownictwo na Politechnice Świętokrzyskiej. 

Posiadam uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ukończyłem również studia podyplomowe w specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i posiadam stopień inspektora BHP. Ponadto jestem także absolwentem studiów podyplomowych kierunek: charakterystyka energetyczna budynku na Politechnice Świętokrzyskiej.


Oferuję usługi kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz innych obiektów budowlanych.

Cena za pełnienie funkcji kierownika budowy dla domu jednorodzinnego- 3000 zł/netto + ewentualne koszty dojazdu w zależności od miejsca wykonywania inwestycji.

W tej cenie zawarta jest obsługa inwestycji w postaci wpisów do księgi budowy oraz odbiory kluczowych elementów konstrukcyjnych takich jak fundamenty, stropy, konstrukcja dachu itp.

Cena za wizytę ponad wizyty obowiązkowe związane z odbiorem elementów konstrukcyjnych obiektu - 200 zł/netto + koszty dojazdu.

Cena może ulec zmianie w zależności od złożoności przedwsięwzięcia.

Zapraszam do kontaktu.

e-mail: tomaszgluszek1990@gmail.com

tel. 796277928


Zobacz również pozostałe nasze usługi: 

Przeglądy techniczne budynków

Nadzory budowlane

Przeglądy kominiarskie

Odbiory mieszkań

Kosztorysy budowlane

Inwentaryzacje budowlane

Książka obiektu budowlanego

Przeglądy placów zabaw

Usługi, inspekcje i inwentaryzacje dronem