Przegląd placu zabaw

Przeglądy placów zabaw 

Zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1176:2009 kontrola i konserwacja urządzeń na placu zabaw powinna odbywać się przez:

Regularną kontrolę przez oględziny dla placów zabaw intensywnie użytkowanych lub narażonych na wandalizm wykonywana codziennie, w ramach której należy sprawdzać

 • czystość

 • stan nawierzchni

 • prześwity między urządzeniami i gruntem

 • wykończenie wygładzonych powierzchni

 • wystające fundamenty

 • ostre krawędzie

 • Kontrolę funkcjonalną wykonywana co miesiąc polegająca na sprawdzeniu funkcjonowania i stabilności sprzętu z uwzględnieniem stopnia zużycia i prawdopodobieństwa aktów wandalizmu.

 • Coroczną kontrolę podstawową wykonywana przez producenta lub wykwalifikowanego specjalistę, który przeprowadzi badania techniczne urządzenia oceniając ogólny poziom bezpieczeństwa.

 • Książka przeglądów i kontroli wyposażenia należy ją prowadzić i dokonywać zapisów wszystkich działań podejmowanych w ramach nadzorowania bezpieczeństwa.

 • Przegląd 5-letni placu zabaw
  – Powinien zostać wykonany raz na 5 lat przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz wiedzę dotyczącą normy PN EN 1176. Według obecnego stanu prawnego, urządzenia na placach zabaw, takie jak: huśtawki, drabinki, piaskownice kwalifikowane są jako obiekty małej architektury i w związku z tym podlegają obowiązkowej kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat, w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, jego estetyki oraz otoczenia.
  Każdy plac zabaw bez względu czy ogólnodostępny czy prywatny powinien posiadać założoną książkę placu zabaw. Prowadzenie jej w prawidłowy sposób zapewni zarządcy obiektu zabezpieczenie w razie wypadku na placu zabaw.

Zapraszam do kontaktu.

e-mail: tomaszgluszek1990@gmail.com

tel. 796277928


Zobacz również pozostałe nasze usługi: 

Przeglądy techniczne budynków

Nadzory budowlane

Przeglądy kominiarskie

Odbiory mieszkań

Kosztorysy budowlane

Inwentaryzacje budowlane

Książka obiektu budowlanego

Usługi, inspekcje i inwentaryzacje dronem

Kierownik budowy